УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Електронна система за управление на образованието „Феникс“ е създадена съгласно съществуващата нормативна уредба, само и единствено за училищата в Република България! Новите иновационни методи и технологии позволяват образователната система да бъде в крачка със съвременните методи на преподаване, масово използвани в европейските образователни институции. Повишаването на контрола върху учителския и ученическия състав за сметка на качественото образование, новите иновационни и атрактивни за младото поколение методи и интерактивни начини на преподаване, неминуемо ще доведат до повишена концентрация и присъствие на учениците в класните стаи.

Електронната система е предназначена за всички училища в системата на средното образование в Република България.  Целта на системата е да бъде полезна в началното и средното образование, както и за ограмотяване на граждани, които по една или друга причина са пропуснали базовото си образование. Функционалността позволява лесно използване и ориентиране от страна на учителите, учениците, родителите и административен персонал.

 

Електронна система „ФЕНИКС“ е създадена за провеждане на електронно обучение в двете степени на училищното образование: основно образование / начален етап и прогимназиален етап / и средно образование, както и за електронно управление на учебния процес в училищата на територията на Република България. Системата „ФЕНИКС“ представлява среда за създаване, използване, споделяне на учебни материали и за провеждане на обучение. Системата е ye6 базирана, което позволява гъвкавост при процеса на използването във всяка една точка в страната и извън нея. С цел преодоляване на трудностите при процесите на работа, системата е проекгирана да е „Приятелски настроена“ и да се ползва от потребители в най-различни възрастови граници. Поддръжката на системата, която е 24/7 на разположение на потребителите, позволява безупречност и непрекъсваемост на учебния процес и административната работата на училищата. Единствена по рода си и създавана съгласно стандартите на българската образователна система, „ФЕНИКС“ предлага на своите потребители високо защитена среда за работа, без да бъдат нарушавани потребителските им права.

Като система, която е самостоятелно разработвана, „ФЕНИКС“ предлага възможности за пълна интеграция с други софтуерни програми, както и постоянно развитие и усъвършенстване. Електронна система „Феникс“ е също така и облачно базирана структура (cloud based) и всички нейни ползватели разполагат с неограничено за ползване пространство. Също така електронна система „Феникс“ е съвместима с всички системи на МОН с цел възможност за миграция на нужните масиви от данни.